EED is continuing to operate during this Covid-19 pandemic

The European Endowment for Democracy (EED) is continuing to operate during this Covid-19 pandemic, but at limited capacity. All our staff are now working remotely... Read more

Aplikoni për mbështetje

Për të aplikuar, ju duhet t‘i përgjigjeni pyetjeve të shkurtra si më poshtë. Ju lutemi, jepni pergjigje të qarta dhe të shkurtra.
Ju lutemi, vini re se për çdo aplikim ju duhet të plotësoni një tabelë buxheti.

Stay in touch

Sign up for all the latest news, stories and events straight to your inbox.